Sandman Capital Advisors

Els nostres serveis

Oferim serveis a clients privats, a empreses i institucions, de manera continuada o puntual.

Assessorament financer independent
Disseny Estratègic Patrimonial

 • Dediquem temps a conèixer les seves necessitats.
 • Definim objectius d'inversió.
 • Tenim en compte la seva fiscalitat.
 • Realitzem un estudi del seu perfil, així com de la situació de partida.
 • Elaborem un pla estratègic d'inversió.

Assessorament financer independent
Implementació i Seguiment

 • En base al full de ruta definit, seleccionem els millors actius d'inversió per cada classe d'actiu.
 • L'anàlisi i selecció de productes d'inversió és fonamental i es fa contínuament, tant de títols individuals com de fons o de ETFs.
 • Es realitza un seguiment i control periòdic de les inversions.
 • Detallem els resultats i rendibilitats.
 • Controlem els costos de la cartera.

Assessorament
puntual independent

 • Participació en el seu comitè d'inversions, des de la independència.
 • Proposta d'inversió global i independent.
 • Segona opinió en inversions.
 • Criteri sobre la situació dels mercats financers.
 • Anàlisi de risc de la seva cartera.
 • Construcció d'una cartera de Private Equity.
 • Selecció de custodis.
 • Reporting individualitzat.

Reporting
global

 • Generem un informe consolidat de totes les posicions del client, tant per visualitzar la valoració de la cartera global, com per a visualitzar les posicions per entitats.
 • Aportem transparència.
 • Facilitem un accés online per a visualitzar les posicions de manera còmoda, i en tot moment.